Máy chủ - Server Dell - HP

Mô tả đang cập nhật
5.300.000₫ 7.000.000₫ Còn hàng

Máy chủ - Server DELL 2950

 • CPU: 2*E5345 8 core 8 MB Cache 1333Mhz
 • RAM: 8G (2G*4) 
 • HDD: none, hỗ trợ 4 khay 3.5"
 • Raid: Perc 6/i (0,1,5,6,10,50,60)
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 2*750W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 5.300.000 ( Bảo hành 1 năm)

Máy chủ - Server Dell R410

Server Dell R410 - Cấu Hình 1:

 • CPU: E5620*2 8core/16threads, 12M cache, 2,66Ghz SK1366
 • RAM: 16G(8G*2) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 4 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/IR hỗ trợ Raid 0,1, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*500W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 11.400.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R410 - Cấu Hình 2:

 • CPU: E5640*2 8core/16threads, 12M cache, 2,93Ghz SK1366 
 • RAM: 32G(8G*4) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 4 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/IR hỗ trợ Raid 0,1, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*500W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 13.400.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R410 - Cấu Hình 3:

 • CPU: E5645*2 12core/24threads, 12M cache, 2,67Ghz SK1366 
 • RAM: 48G(8G*6) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 4 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/IR hỗ trợ Raid 0,1, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*500W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 16.300.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

 Server Dell R410 - Cấu Hình 4:

 • CPU: X5650*2 12core/24threads, 12M cache, 3,06Ghz SK1366
 • RAM: 64G(8G*8) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 4 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/IR hỗ trợ Raid 0,1, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*500W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 19.600.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

 

Máy chủ - Server Dell R510

Server Dell R510 - Cấu Hình 1:

 • CPU: E5620*2 8core/16threads, 12M cache, 2,66Ghz SK1366
 • RAM: 16G(8G*2) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA, nâng cấp Chassis 12 khoang 3,5” + 1.500k
 • Raid: Dell H200  hỗ trợ Raid 0,1,10, 6Gb/s, hỗ trợ non-RAID – JBOD thích hợp cho các hệ thống San ảo (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*750W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 12.500.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

 Server Dell R510 - Cấu Hình 2:

 • CPU: E5640*2 8core/16threads, 12M cache, 2,93Ghz SK1366
 • RAM: 32G(8G*4) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA, nâng cấp Chassis 12 khoang 3,5” + 1.500k
 • Raid: Dell H200  hỗ trợ Raid 0,1,10, 6Gb/s, hỗ trợ non-RAID – JBOD thích hợp cho các hệ thống San ảo (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*750W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 14.500.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R510 - Cấu Hình 3:

 • CPU: E5645*2 12core/24threads, 12M cache, 2,67Ghz SK1366
 • RAM: 48G(8G*6) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA, nâng cấp Chassis 12 khoang 3,5”  + 1.500k
 • Raid: Dell H200  hỗ trợ Raid 0,1,10, 6Gb/s, hỗ trợ non-RAID – JBOD thích hợp cho các hệ thống San ảo (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*750W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%  
 • Giá 17.300.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R510 - Cấu Hình 4:

 • CPU: X5650*2 12core/24threads, 12M cache, 3,06Ghz SK1366
 • RAM: 64G(8G*8) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA, nâng cấp Chassis 12 khoang 3,5”  + 1.500k
 • Raid: Dell H200  hỗ trợ Raid 0,1,10, 6Gb/s, hỗ trợ non-RAID – JBOD thích hợp cho các hệ thống San ảo (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*750W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%  
 • Giá 19.700.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Máy chủ - Server Dell R610

 

Server Dell R610 - Cấu Hình 1:

 • CPU: E5620*2 8core/16threads, 12M cache, 2,66Ghz SK1366
 • RAM: 16G(4G*4) DDR3 ECC, 12 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 300G*1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 2,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*502W or 717W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 10.700.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R610 - Cấu Hình 2:

 • CPU: E5640*2 8core/16threads, 12M cache, 2,93Ghz
 • RAM: 32G(4G*8) DDR3 ECC, 12 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 300G*1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 2,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*502W or 717W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 12.600.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R610 - Cấu Hình 3:

 • CPU: E5645*2 12core/24threads, 12M cache, 2,67Ghz SK1366
 • RAM: 48G(8G*6) DDR3 ECC, 12 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 300G*1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 2,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*502W or 717W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 15.400.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R610 - Cấu Hình 4:

 • CPU: X5650*2 12core/24threads, 12M cache, 3,06Ghz SK1366
 • RAM: 64G(8G*8) DDR3 ECC, 12 khe cắm, up to 128G
 • HDD: 300G*1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 2,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*502W or 717W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 18.800.000 ( Bảo hành 1 năm)

Máy chủ - Server Dell R710

Server Dell R710 - Cấu Hình 1:

 • CPU: E5620*2 8core/16threads, 12M cache, 2,66Ghz SK1366
 • RAM: 16G(8G*2) DDR3 ECC, 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 13.800.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R710 - Cấu Hình 2:

 • CPU: E5640*2 8core/16threads, 12M cache, 2,93Ghz
 • RAM: 32G(8G*4) DDR3 ECC, 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 15.800.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R710 - Cấu Hình 3:

 • CPU: E5645*2 12core/24threads, 12M cache, 2,67Ghz SK1366
 • RAM: 32G(8G*4) DDR3 ECC 18, khe cắm, up to 288G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 17.600.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R710 - Cấu Hình 4:

 • CPU: X5650*2 12core/24threads, 12M cache, 3,06Ghz SK1366
 • RAM: 64G(8G*8) DDR3 ECC, 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 21.100.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server Dell R710 - Cấu Hình 5:

 • CPU: E5670*2 12core/24threads, 12M cache, 3,33Ghz SK1366
 • RAM: 80G(8G*10) DDR3 ECC, 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 400G*1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 25.500.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

 

Máy chủ - Server Dell R720

Server Dell R720 - Cấu Hình:

 • CPU: E5-2670*2 16core/32threads, 20M cache, 3,3Ghz SK2011
 • RAM: 128G(8G*16) DDR3 ECC, 24 khe cắm, up to 768G
 • HDD: 2TB*1 SATA, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA
 • Raid: Dell H700 hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10,50,60 6Gb/s, 512MB cache
 • NIC: 4*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 2*750W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 45.900.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Máy chủ - Server HP DL 160 G6

Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 1:

 • CPU: L5520*2 8core/16threads, 8 MB SmartCache, 2,26Ghz SK1366
 • RAM: 16G(4G*4) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: none, hỗ trợ 4 khay 3.5"
 • Raid: none
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*500W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 10.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 2:

 • CPU: X5550*2 8core/16threads, 8 MB SmartCache, 2,66Ghz SK1366
 • RAM: 48G(4G*12) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 1x2TB SATA, hỗ trợ 4 khay 3.5"
 • Raid: none
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*500W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 17.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 3:

 • CPU: E5645*2 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366
 • RAM: 64G(8G*8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 1x120G SSD, hỗ trợ 4 khay 3.5"
 • Raid: none
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*500W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 19.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 4:

 • CPU: X5650*2 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,66Ghz SK1366
 • RAM: 96G(8G*12) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 1x120G SSD, hỗ trợ 4 khay 3.5"
 • Raid: none
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*500W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 24.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Máy chủ - Server HP DL 180SE G6

Server HP DL180SE G6 - Cấu Hình 1:

 • CPU: L5520*2 8core/16threads, 8 MB SmartCache, 2,26Ghz SK1366
 • RAM: 16G(4G*4) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 144G
 • HDD: 1x146G 15K SAS, hỗ trợ 12 khay 3.5"
 • Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*750W hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 11.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server HP DL180SE G6 - Cấu Hình 2:

 • CPU: E5620*2 8core/16threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366
 • RAM: 32G(4G*8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 144G
 • HDD: 1x300G 15K SAS, hỗ trợ 12 khay 3.5"
 • Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*750W hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 14.500.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server HP DL180SE G6 - Cấu Hình 3:

 • CPU: E5645*2 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366
 • RAM: 64G(8G*8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 1x1TB SATA, hỗ trợ 12 khay 3.5"
 • Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*750W hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 20.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server HP DL180SE G6 - Cấu Hình 4:

 • CPU: X5650*2 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,66Ghz SK1366
 • RAM: 96G(8G*12) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 1x2TB SATA, hỗ trợ 12 khay 3.5"
 • Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*750W hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 27.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Máy chủ - Server HP DL 380 G6

Server HP DL380 G6 - Cấu Hình 1:

 • CPU: L5520*2 8core/16threads, 8 MB SmartCache, 2,26Ghz SK1366
 • RAM: 16G(4G*4) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 144G
 • HDD: 1x300G SAS, hỗ trợ 8 khay 2.5"
 • Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*460W or 750W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 10.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server HP DL380 G6 - Cấu Hình 2:

 • CPU: E5620*2 8core/16threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366
 • RAM: 32G(4G*8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 144G
 • HDD: 1x160G SSD, hỗ trợ 8 khay 2.5"
 • Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*460W or 750W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 13.200.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server HP DL380 G6 - Cấu Hình 3:

 • CPU: E5645*2 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366
 • RAM: 64G(8G*8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 2x300G SAS, hỗ trợ 8 khay 2.5"
 • Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*460W or 750W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 18.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

 

Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 4:

 • CPU: X5650*2 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,66Ghz SK1366
 • RAM: 96G(8G*12) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
 • HDD: 2x160G SSD, hỗ trợ 8 khay 2.5"
 • Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
 • NIC: 2*Gbps Ethernet
 • Nguồn: 1*460W or 750W
 • OS: Windows, Linux, Esxi...
 • Hình thức mới 98%
 • Giá 24.000.000 ( Bảo hành 1 năm)

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng
Gọi ngay: 0945029902
CÔNG TY TNHH DIGIVI