Danh mục

Mikrotik

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
ETHERNET ROUTER CRS328-24P-4S+RM

ETHERNET ROUTER CRS328-24P-4S+RM

9.800.000₫

ETHERNET ROUTER CRS125-24G-1S-IN

ETHERNET ROUTER CRS125-24G-1S-IN

4.890.000₫

ETHERNET ROUTER CRS112-8G-4S-IN

ETHERNET ROUTER CRS112-8G-4S-IN

3.600.000₫

ETHERNET ROUTER RB260GSP

ETHERNET ROUTER RB260GSP

1.450.000₫

ETHERNET ROUTER RB260GS

ETHERNET ROUTER RB260GS

1.040.000₫

ETHERNET ROUTER CCCR1072-1G-8S+

ETHERNET ROUTER CCCR1072-1G-8S+

78.850.000₫

ETHERNET ROUTER CCCR1036-12G-4S

ETHERNET ROUTER CCCR1036-12G-4S

25.730.000₫

ETHERNET ROUTER CCCR1016-12G

ETHERNET ROUTER CCCR1016-12G

16.780.000₫

ETHERNET ROUTER CCR1009-7G-1C-1S+

ETHERNET ROUTER CCR1009-7G-1C-1S+

12.800.000₫

ETHERNET ROUTER RB1100AHx4

ETHERNET ROUTER RB1100AHx4

7.730.000₫

ETHERNET ROUTER RB3011UiAS-RM

ETHERNET ROUTER RB3011UiAS-RM

4.630.000₫

ETHERNET ROUTER RB2011UiAS-IN

ETHERNET ROUTER RB2011UiAS-IN

3.080.000₫

Sản phẩm hot

Gọi ngay: 0945.029.902