Danh mục

SERVER - LINH KIỆN

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
Máy chủ - Server Dell - HP
KM
-24%

Máy chủ - Server Dell - HP

7.000.000₫
5.300.000₫

DELL R510
KM
-33%

DELL R510

18.600.000₫
12.500.000₫

Máy chủ DELL R410
KM
-26%

Máy chủ DELL R410

15.500.000₫
11.400.000₫

MÁY CHỦ IBM 3650 M3
KM
-30%

MÁY CHỦ IBM 3650 M3

20.700.000₫
14.500.000₫

DELL R710
KM
-39%

DELL R710

22.800.000₫
14.000.000₫

Máy chủ - Server DELL 2950
KM
-24%

Máy chủ - Server DELL 2950

7.000.000₫
5.300.000₫

HP DL180SE G6
KM
-40%

HP DL180SE G6

15.000.000₫
9.000.000₫

HP DL160 G6
KM
-47%

HP DL160 G6

15.000.000₫
8.000.000₫

DELL R610
KM
-42%

DELL R610

19.000.000₫
11.000.000₫

Máy chủ HP DL 380 G6
KM
-26%

Máy chủ HP DL 380 G6

13.500.000₫
10.000.000₫

Sản phẩm hot

Gọi ngay: 0945.029.902